Populaire vragen

Meest gestelde vragen

Wat doet de mentor

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger en belangbehartiger van de cliënt op het gebied van zorg en welzijn. Als het kan laat de mentor de cliënt zelf beslissingen nemen, wanneer de cliënt dat niet kan doen is de mentor bevoegd dit voor de cliënt te doen.

De kosten van een mentor

Bij een laag inkomen kunnen de kosten van een mentor en griffierecht (gedeeltelijk) worden vergoed uit de bijzondere bijstand. Daarvoor kan een aanvraag worden gedaan bij de gemeente die deze regeling waar maakt.

Vergoeding voor de mentor

De rechter bepaald de vergoeding voor de mentor. De vergoedingen van de mentor zijn door de wetgever vastgesteld in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. 

Voor wie is een mentor

Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon voor wie mentorschap is ingesteld, is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen.

Wie kan een mentor gebruiken?

Mensen met een:

 • Verstandelijke beperking
 • Dementie
 • Psychische stoornis
 • Lichamelijke beperking

Wie kan een mentor aanvragen?

 • Betrokkene zelf of diens partner
 • Een familielid tot in de vierde graad
 • Een zorginstelling, maatschappelijk werker of hulpverlener
 • De bewindvoerder
 • De voogd, mits de betrokkene minderjarig is en onder gezag staat
 • De rechtbank
 • De officier van justitie 

Hoe regel ik een mentor

Als u vrijblijvend informatie wilt verkrijgen over de mentor kunt u  via de contact knoppen hierboven contact opnemen met mij. Ik ben telefonisch, per mail en via de website bereikbaar. 

Als u twijfels of vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen

Bel mij nu